Polityka Jakości


Firma Quick Turtle specjalizuje się w usługach transportowych, szczególnie – ale nie tylko – w Europie Południowej (Malta, Włochy).

Niniejsza Polityka Jakości jest wyrazem dbałości o jakość na każdym etapie naszej pracy. Profesjonalizm, rzetelność i elastyczność pozwala nam na ciągłe doskonalenie jakości świadczonych usług – zgodnie z zasadą „doskonalenie nie ma końca”.

Misją naszej firmy jest skuteczna pomoc w rozwoju przedsiębiorstw mających aspiracje do współpracy z kontrahentami zagranicznymi – udział w budowaniu dobrej marki naszego kraju, jako profesjonalnego i liczącego się partnera biznesowego.

Celem funkcjonowania Quick Turtle jest najwyższa jakość świadczonych usług. To absolutny priorytet, któremu podporządkowaliśmy wszelkie nasze działania. Poniżej wymienionych zasad, będących celami jakości, przestrzegamy bezkompromisowo:
- inwestujemy w poprawę bezpieczeństwa transportowanej własności Klienta;
- współpracujemy z najlepszymi, sprawdzonymi kontrahentami;
- wyznaczamy wysokie progi jakościowe dla ich usług i nie tolerujemy żadnych odstępstw;
- dbamy o podnoszenie kompetencji naszych pracowników z szacunkiem do ich wkładu pracy w rozwój firmy;
- usprawniamy komunikację ze wszystkimi stronami zainteresowanymi;
- terminowo wykonujemy przyjęte zlecenia;
- stale doskonalimy wiedzę i stosowane technologie;
- budujemy i dbamy o korzystne relacje z otoczeniem wewnętrznym i zewnętrznym firmy mogące mieć wpływ na naszą zdolność do osiągania zamierzonych wyników;
- świadczymy usługi transportu przestrzegając przepisów prawa zewnętrznego, wewnętrznego i wymagań klientów;
- ciągle doskonalimy system zarządzania, w celu poprawy jego skuteczności i efektywności bazując na wynikach z analiz danych.


Kierownictwo firmy Quick Turtle zapewnia, że w celu realizacji tych priorytetów wykaże pełne zaangażowanie i zapewni niezbędne zasoby.