Formularz kontaktowy

Napisz do nas
                    
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04-05-2016) informujemy, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quick Turtle Sp. z o.o., ul. Półłanki 62a, 30-740 Kraków;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27. kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt;
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.